AC Šajković

Izdavanje registracione nalepnice

Auto Centar Šajković ovlašćen je od strane MUP-a Republike Srbije za izdavanje registracionih nalepnica direktno na tehničkom pregledu.

Prilikom prve registracije vozila, kao i prilikom produžavanja važenja registracije, za vozilo se izdaje registraciona nalepnica. Registraciona nalepnica se postavlja na motorno vozilo sa vetrobranskim staklom, sa unutrašnje strane, na desnom donjem delu vetrobranskog stakla.

Registraciona nalepnica se postavlja na motocikl, spolja na vetrobransko staklo (ako ga ima) ili na ravnom delu vozila kod uređaja za osvetljavanje, a na priključno vozilo, spolja na levoj polovini zadnje strane na vidnom mestu. Saobraćajna dozvola se smatra važećom samo kada je registraciona nalepnica postavljena na vozilo.