AC Šajković

Osiguranje

OSIGURANJE AUTOODGOVORNOSTI - Obavezno osiguranje

Svaki vozač je obavezan da zaključi osiguranje od automobilske odgovornosti, kako bi osiguravajuće društvo sa kojim je zaključen ugovor o "obaveznom osiguranju" umesto njega platilo štetu koju pretrpi treće lice ako je do saobraćajne nesreće došlo njegovom krivicom.

Dakle, ukoliko Vi skrivite saobraćajnu nesreću, prouzrokovanu štetu ne plaćate Vi već Vaše osiguravajuće društvo.

OSIGURANJE AUTOKASKO - dobrovoljno (neobavezno) osiguranje

Automobilski KASKO je dobrovoljno osiguranje vozila sa svrhom NAKNADE MATERIJALNE ŠTETE na vašem vozilu i onda kada ste vi krivac za saobraćajnu nesreću.

OSIGURANJE STAKLA NA VOZILU

Osiguranje stakla na vozilu obezbeđuje kvalitetnu i pouzdanu zaštitu od potencijalno veoma čestih oštećenja.

Auto Centar Šajković osigurava Vaše vozilo kod Dunav i Milenijum osiguravajućih kuća.